locatie weergave
schoolgids

"Ik vind het fijn om samen met groep 6 en 8 in de klas te zitten. Ik kan van oudere leerlingen leren en ik mag de jongere kinderen in mijn klas helpen!"

- Skyla, groep 7
Ga naar de informatie pagina
of bel 055- 533 60 94

De eerste dag, zo kan het zijn

Samen met mama stapt Merel de klas binnen. Merel mag op het stoeltje naast de juf zitten. In de kring vertelt juf een verhaal en ze doen wat spelletjes. Juf zegt dat Ilse Merels maatje is. Zij kan helpen als Merel iets niet weet. Merel ziet een prachtige prinsessenjurk in de huishoek hangen.
Na het eten en drinken spelen ze buiten in de beleeftuin op de glijbaan en het klimrek. In de middag maakt Merel een verftekening. Ze is ook nog even prinses. De jurk past precies! Als het tijd is om naar huis te gaan, huppelt Merel naar mama. Tot morgen juf!

Jenaplan

De Korf is een katholieke Jenaplanschool. Binnen het Jenaplanonderwijs creëren wij een positief klimaat, waarin kinderen op een gezonde manier uitgedaagd worden. Ieder kind is uniek en mag zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo ontwikkelen. Ons onderwijs is vormgegeven volgens een ritmisch weekplan. Hierin onderscheiden we vier basisactiviteiten waarin mensen leven en leren: gesprek, spel, werk en viering.

Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie heeft een belangrijke plaats in een jenaplanschool. Vakken als aardrijkskunde, biologie, natuur en techniek en geschiedenis komen met de leervakken (taal en rekenen) samen in projecten. Betekenisvol en uit betrokkenheid leren de kinderen de ‘echte’ wereld te ontdekken en onderzoeken. Zo leert een kind zich een weg te banen in onze vaak complexe wereld en leert het alles in grotere verbanden te zien. De Korf maakt gebruik van de ervaringsgebieden die ontwikkeld zijn door Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). Binnen het jenaplanonderwijs werken we met projecten die kinderen stimuleren tot leren én waarbinnen zij hun talenten verder kunnen ontwikkelen. De kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en ze leren gericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht.

Kanjertraining

Kinderen komen pas tot leren als zij zich prettig en veilig voelen. Aan het begin van ieder schooljaar werken wij extra hard aan groepsvorming. Gedurende het schooljaar krijgen alle leerlingen ‘Kanjertraining’ van de eigen groepsleerkracht die hier speciaal voor opgeleid is. Het doel van deze training is dat elk kind leert op een goede manier om te gaan met zichzelf en met anderen. Kinderen leren positief over zichzelf te denken en over anderen. Dit komt ten goede aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling en de schoolprestaties.

ICT onderwijs

ICT is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Al in groep 1 gaat uw kind aan de slag met leerspelletjes op computer, tablet en digibord. In de hogere groepen zoeken leerlingen steeds vaker hun informatie op internet en maken hun eigen teksten, presentaties en verslagen. Om de eerst stappen te zetten op het gebied van programmeren, werken we in de onderbouw en middenbouw met Bee-Bots en in de bovenbouw met Lego Mindstorms.

Stamgroepen

Heel belangrijk vinden wij dat kinderen leren samenwerken. Omdat wij werken vanuit stamgroepen – meerdere leerjaren in één groep – leren kinderen heel natuurlijk hulp vragen en hulp bieden. Doordat er gewerkt wordt in stamgroepen zijn wij ook beter in staat om binnen de groep onderwijs op maat te bieden. Aan leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, bieden wij een plusgroep aan.

Even voorstellen…

"Wij bieden onderwijs dat aansluit bij de leefwereld van kinderen; hierdoor behouden zij het natuurlijk enthousiasme om te willen leren!" Anna Kersten, leerkracht groep 1,2
"Opbouwend samenwerken in de driehoek ouders, het kind en de school om zo voor ieder kind passend onderwijs te bieden.'' Violet Best, intern begeleider
"Binnen heel duidelijke kaders krijgen kinderen veel ruimte om kind te zijn en op hun eigen wijze te leren." Rosalinda Brouwer-Mulder, ouder
"Op jenaplanschool De Korf is veel oog voor de brede ontwikkeling van kinderen. We geven hen een stevige basis mee, zodat zij zich goed staande kunnen houden in de maatschappij van morgen." Monique ter Steege, locatiedirecteur

Dit vinden wij belangrijk

Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun talenten optimaal ontwikkelen. Daarom is ons onderwijs zo ingericht:

  • Ieder kind is uniek en wordt als zodanig benaderd.
  • De school werkt met stamgroepen, waar kinderen van verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar zitten en samenwerken.
  • Wij werken met een ritmisch weekplan, waardoor er een evenwichtige verdeling is tussen inspanning en ontspanning.
  • We streven ernaar onderwijs op maat te bieden.
  • De school is een leef-werkgemeenschap waarin je leert samenleven.
  • Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs.
  • Wij geven zoveel mogelijk projectmatig onderwijs waarin veel ruimte is voor ervaringsgericht leren.
  • Ouders worden gezien als belangrijke partners binnen de school.
  • Er werkt een betrokken team dat openstaat voor onderwijskundige vernieuwingen.
Ik heb nog een vraag.
Hoe zit het met
vraag

Voor de allereerste lesdag komt uw kind een aantal dagdelen wennen in de nieuwe klas. Op de eerste wendag mag uw kind 10 minuten eerder binnenkomen om rustig op te starten. De leerkracht legt dan een aantal dingen uit aan u en uw kind: waar hangt uw kind de jas op? Hoe werken het kiesbord en de plasketting? We besteden veel aandacht aan het creëren van een veilige sfeer. Pas als kinderen zich op hun gemak voelen, staan zij open voor alle indrukken die ze tijdens een schooldag opdoen. We nemen uw kind bij de hand en ontdekken samen de klas. Vaak helpen oudere kleuters daarbij.

doorvragen per mail

Herfstvakantie 22 oktober t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 1 maart 2019
Goede Vrijdag en Pasen 19 april en 22 april 2019
Meivakantie* 29 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart 30 mei en 31 mei 2019
Pinksteren 7 juni t/m 11 juni 2019
Zomervakantie 22 juli 2019 t/m 30 augustus 2019

doorvragen per mail

Groep 1 en 2

dag ochtend middag
maandag 8.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur
dinsdag 8.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur
woensdag vrij vrij
donderdag 8.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur
vrijdag 8.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur

Groep 3 t/m 8

dag ochtend middag
maandag 8.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur
dinsdag 8.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur
woensdag 8.30 – 12.15 uur vrij
donderdag 8.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur
vrijdag 8.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.45 uur

doorvragen per mail

De Korf werkt intensief samen met Fris! Kinderdagverblijven. Fris! verzorgt de voor-, tussen- en naschoolse opvang van onze school.

Veel kinderen blijven tussen de middag op school. De tussenschoolse opvang (TSO) wordt gecoördineerd door Fris! Kinderdagverblijven in samenwerking met leerkrachten en ouders. Kinderen nemen zelf hun lunch en drinken mee. Daarbij vragen wij u om te zorgen voor een gezonde lunch: liever geen snoep, chips en frisdrank. Na het eten spelen de kinderen buiten. Als het regent, zijn er spelactiviteiten in de school. Aanmelding voor de TSO gaat via school.

Ook kunnen de kinderen voor en na schooltijd terecht bij Fris!. De VSO begint om 7.00 uur en eindigt als de school aanvangt. Daar kunnen ze in alle rust opstarten en spelen totdat de schooldag begint.

De BSO start als de school uit gaat. De medewerkers van Fris! vangen de kinderen op in het speciale BSO-lokaal. Daar eten en drinken de kinderen wat en is er tijd om te vertellen over de schooldag. Daarna kiezen de kinderen hoe zij de middag/dag willen invullen.

Bij Fris! Kinderdagverblijven zijn alle kinderen welkom. Op www.friskinderdagverblijven.nl vindt u meer informatie en inschrijven.

doorvragen per mail

De Korf is een open katholieke school, waar ieder kind welkom is ongeacht religie en achtergrond. Onze katholieke identiteit is te vinden in de manier waarop wij, stamgroepleiders, kinderen en ouders met elkaar omgaan. Zo leren wij kinderen te delen en elkaar te helpen. Wij vieren gedurende het schooljaar de gezamenlijke christelijke feestdagen en laten de kinderen daarbij kennismaken met de verhalen uit de Bijbel. In de bovenbouw wordt binnen het projectonderwijs, dat een driejaarlijkse cyclus kent, aandacht besteed aan diverse levensbeschouwelijke tradities. Wij hebben geen directe relatie tot de katholieke kerk.

doorvragen per mail
agenda

Er zijn op dit moment geen aankomende agendapunten

Kom langs!

We hopen dat u een goede indruk heeft gekregen van onze school. Wilt u meer weten of langskomen om kennis te maken? Laat uw gegevens hier achter en we nemen contact met u op.


Monique ter Steege

Locatiedirecteur de Korf

De Korf

Postmeestersdreef 27
7328 KM Apeldoorn

telefoon:
055- 533 60 94

e-mail:
directie@dekorfapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep