Oudervereniging

Alle ouders zijn na het voltooien van de inschrijving van hun kind(eren) bij ons op school automatisch lid van de OV.

Aan dit lidmaatschap is een vrijwillige ouderbijdrage verbonden. De hoogte hiervan wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld en via de Korfkalender met u gecommuniceerd. Van de ouderbijdrage worden activiteiten voor de kinderen betaald, het eten en/of drinken bij festiviteiten en diverse excursies. 

In principe kiezen de ouders het bestuur van de OV. Dit bestuur vergadert regelmatig met leden van het onderwijsteam om allerlei schoolactiviteiten te bespreken en te organiseren. Het bestuur van de OV heeft zich onder andere het volgende ten doel gesteld:

  • bevorderen van betrokkenheid van ouders;
  • belangenbehartiging van ouders;
  • stimuleren van ouderparticipatie en daarmee het ondersteunen van leerkrachten.

In de Korfkalender die jaarlijks aan u wordt uitgereikt, leest u meer over samenstelling, doelen, taken en overlegmomenten van de OV en waar de ouderbijdrage voor wordt ingezet.

De Korf

Postmeestersdreef 2
7328 KM Apeldoorn

telefoon:
055- 533 60 94

e-mail:
directie@dekorfapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep