Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR) 

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. De MR kan zelf ook zaken waar zij vragen over hebben of ideeën op de agenda zetten. De directeur van de school is altijd (deels) aanwezig bij de MR vergaderingen. Zij deelt de lopende zaken met de MR en legt verantwoording af waar nodig.

De oudergeleding van de MR bestaat uit Kim Stokkers (voorzitter) en Mark Visser (tevens lid van de GMR). De personeelsgeleding van de MR bestaat uit Remco Wijnbergen en Monique Huisman.

De MR komt in schooljaar 5x samen op:

  • Dinsdag 13 september
  • Dinsdag 29 november
  • Dinsdag 31 januari
  • Dinsdag 4 april
  • Dinsdag 6 juni

De MR is te bereiken via e-mail: mr@dekorfapeldoorn.nl

GMR

De MR van De Korf is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Veluwse Onderwijsgroep. Met name de communicatie met de achterban – de MR’s van de diverse scholen – heeft alle aandacht. Waar in de medezeggenschapsraad op schoolniveau schoolse zaken worden besproken, komen in de GMR bovenschoolse zaken aan de orde.

De Korf

Postmeestersdreef 2
7328 KM Apeldoorn

telefoon:
055- 533 60 94

e-mail:
directie@dekorfapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep