Contact met thuis

Op De Korf vinden we het belangrijk elkaar te ondersteunen en informeren. Indien een gesprek direct na schooltijd niet gelegen komt, maakt de stamgroepsleider met u een andere afspraak.

Wij hebben een aantal formele contactmomenten in een schooljaar:

 • Huisbezoeken/ Ouder-Kindgesprekken:
  De stamgroepsleiders komen tussen de start van het schooljaar en de herfstvakantie bij alle nieuwe kinderen, de kinderen van groep 3 en de kinderen van groep 6 op huisbezoek. Zij zullen zelf afspraken met u maken over het moment van het huisbezoek. Met de ouders van de kinderen van groep 1, 2 waar de leerkracht al bij op huisbezoek is geweest worden uitgenodigd voor een oudergesprek op school. De kinderen en ouders van groep 4,5, 7 en 8 worden uitgenodigd op school voor een ouder-kind gesprek.
 • Gesprekken n.a.v. leerlingvolgsysteem:
  In februari en juni 2022 vinden de gesprekken plaats n.a.v. het leerlingvolgsysteem (LVS) Voorafgaand aan de gesprekken zullen de LVS-gegevens in Mijn Rapport Folio geplaatst worden. De kinderen van groep 3 t/m 8 zijn aanwezig bij deze gesprekken en de kinderen van groep 8 krijgen tijdens dit gesprek in februari hun definitieve schooladvies voor het voortgezet onderwijs en de kinderen van groep 7 krijgen in juni het pre-advies voor het voortgezet onderwijs.
 • Overige oudergesprekken:
  In december en juni staan facultatieve oudergesprekken gepland. U kunt zich daarvoor inschrijven , als u behoefte heeft aan een extra oudergesprek. Mocht u tussentijds behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u dat kenbaar maken bij de stamgroepsleider van uw kind

Verder informeren wij u door:

 • De Korfkalender aan het begin van elk schooljaar krijgt u de Korfkalender. In dit jaaroverzicht staat precies welke activiteiten u wanneer kunt verwachten.
 • E-mailnieuwsbrief ‘Korfinfo’:  eens per maand wordt een digitale Korfinfo per mail aan u verzonden, waarin u wordt geïnformeerd over ontwikkelingen binnen en buiten de school. 
 • Parro: Wij maken gebruik van Parro via deze app doen we verslag en delen we beeldmateriaal van allerlei activiteiten binnen de stamgroepen. 
 • Social media: volg ons voor actuele nieuwtjes op  facebook
 • Mijnrapportfolio: De ontwikkelingen van uw kind(eren) leggen wij vast in een digitaal portfolio. Dit portfolio vervangt het ‘oude’ papieren rapport. U kunt hier meer informatie vinden over het inloggen op het rapportfolio: Inloggen op Mijnrapportfolio

Verandering van persoons- en telefoongegevens graag mailen naar administratie@dekorfapeldoorn.nl

De Korf

Postmeestersdreef 2
7328 KM Apeldoorn

telefoon:
055- 533 60 94

e-mail:
directie@dekorfapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep