Contact met thuis

Op De Korf vinden we het belangrijk elkaar te ondersteunen en informeren. Indien een gesprek direct na schooltijd niet gelegen komt, maakt de stamgroepsleider met u een andere afspraak.

Wij hebben een aantal formele contactmomenten in een schooljaar:

  • Stamgroepsavond: in de tweede of derde week van elk schooljaar wordt voor ouders van alle groepen een stamgroepsavond georganiseerd. Deze avond dient als kennismaking met elkaar, de stamgroepsleiders en de werkwijze binnen de stamgroep. Ook wordt u als ouder op de hoogte gebracht van en betrokken bij de dagelijkse gang van zaken en het onderwijs op De Korf.
  • Oudergesprekken: Een aantal keer per jaar wordt u uitgenodigd of wordt u in de gelegenheid gesteld om u in te schrijven voor een oudergesprek. 
  • Huisbezoek: de stamgroepleider komt aan het begin van het schooljaar op huisbezoek. Hij of zij zal zelf afspraken maken over het moment van het huisbezoek.

Verder informeren wij u door:

  • De Korfkalender aan het begin van elk schooljaar krijgt u de Korfkalender. In dit jaaroverzicht staat precies welke activiteiten u wanneer kunt verwachten.
  • E-mailnieuwsbrief ‘Korfinfo’:  eens per maand wordt een digitale Korfinfo per mail aan u verzonden, waarin u wordt geïnformeerd over ontwikkelingen binnen en buiten de school. 
  • Parro: Wij maken gebruik van Parro via deze app doen we verslag en delen we beeldmateriaal van allerlei activiteiten binnen de stamgroepen. 
  • Social media: volg ons voor actuele nieuwtjes op  facebook

Verandering van persoons- en telefoongegevens graag mailen naar administratie@dekorfapeldoorn.nl

De Korf

Postmeestersdreef 2
7328 KM Apeldoorn

telefoon:
055- 533 60 94

e-mail:
directie@dekorfapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep