Verlof aanvragen

Verlof kunt u minimaal één maand van tevoren schriftelijk aanvragen bij de directie van onze school. Verlof is alleen toegestaan bij zeer bijzondere gelegenheden. Als een leerling zonder toestemming afwezig is, zal de directeur dit melden bij de leerplichtambtenaar.

In alle gevallen dient een aanvraag te worden gedaan door het formulier ‘aanvraag buitengewoon verlof’ in te vullen. Dit is op school te verkrijgen of hier te downloaden.

Als er sprake is van ongeoorloofd verzuim (inclusief veelvuldig te laat komen en veel ziek zijn) stelt het Verzuimregister de leerplichtambtenaar van de gemeente op de hoogte. Deze zal vervolgens contact met u opnemen.

De Korf

Postmeestersdreef 2
7328 KM Apeldoorn

telefoon:
055- 533 60 94

e-mail:
directie@dekorfapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep