Overblijven

De Korf kent een TSO (tussenschoolse opvang) waar in principe alle kinderen overblijven op school. Ouders kunnen er, indien gewenst, voor kiezen hun kinderen thuis over te laten blijven. De kinderen eten en drinken èn spelen in de middagpauze. Wij streven naar een goede sfeer waarin de kinderen zich veilig kunnen voelen. Onder begeleiding van pedagogisch medewerkers van Fris! en Korf personeel/stagiaires spelen de kinderen rondom de school. Onze middagpauze loopt van 12.00 uur tot 12.45 uur. Dit houdt in dat de groepen eerst een kwartier gaan eten en daarna een half uur gaan buitenspelen.

De TSO wordt gecoördineerd door Fris!  Kinderdagverblijven. De pedagogisch medewerkers zijn in dienst van Fris!. Naast het bieden van professionele begeleiding tijdens de TSO verzorgen zij de VSO en BSO binnen De Korf. Als er zaken zijn die u met de TSO coördinator wilt bespreken betreffende de pauzes van uw kind, is zij te bereiken op het volgende emailadres: tso@dekorfapeldoorn.nl.

Financiële bijdrage

De jaarlijkse bijdrage voor de TSO is een verplichte bijdrage als uw kind deelneemt aan de TSO. De verplichte betaling is € 120,-per kind/per schooljaar in de groepen 5 tot en met 8 en €90- per kind/per schooljaar in de groepen 1 tot en met 4. Indien uw kind niet alle dagen overblijft, dan wordt het bedrag naar rato aangepast. Wilt u zo snel mogelijk doorgeven indien uw kind NIET of niet alle dagen zal overblijven aan tso@dekorfapeldoorn.nl? De bijdrage wordt gebruikt voor kosten van de begeleiding en het speelmateriaal.

Kinderen die incidenteel gebruik maken van de TSO betalen € 2,- per keer aan de TSO-coördinator.

Stroomt uw kind later in, dan is een bijdrage verschuldigd voor het aantal maanden dat uw kind op school zit. Hierbij rekenen we met 10 maanden: september t/m juni.

In september/oktober ontvangt u een betaalverzoek vanuit Schoolkassa. De bijdrage kan ineens of in tien termijnen worden betaald. Bij niet tijdig betalen van de factuur kan uw kind de toegang tot de TSO ontzegd.

 

 

 

De Korf

Postmeestersdreef 2
7328 KM Apeldoorn

telefoon:
055- 533 60 94

e-mail:
directie@dekorfapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep