Overblijven

Tussenschoolse opvang (TSO)

Tijdens de middagpauze blijven de meeste kinderen over op school. De kinderen lunchen in hun eigen stamgroep onder begeleiding van de stamgroepleerkracht. Het buiten spelen vindt plaats onder toezicht van een leerkracht en medewerkers van Fris! kinderdagverblijven. Indien u hiervan gebruik maakt is een jaarlijkse bijdrage verplicht.

De Korf

Postmeestersdreef 2
7328 KM Apeldoorn

telefoon:
055- 533 60 94

e-mail:
directie@dekorfapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep