Buitenschoolse opvang

Samenwerking met Fris! kinderdagverblijven

Jenaplanschool de Korf is de samenwerking aangegaan met Fris! kinderdagverblijven. Fris! heeft als uitgangspunt de service en klantgerichtheid terug te brengen in de kinderopvang. De letters die Fris! vormen geven de speerpunten van de organisatie aan.

  • Flexibel
  • Ruimtelijk
  • Inspirerend
  • Speels

Fris! staat garant voor gediplomeerde medewerkers allen in het bezit van een verklaring omtrent gedrag en gecontroleerde referenties.

Voorschoolse opvang (VSO)

Onder voorschoolse opvang (VSO) wordt verstaan de opvang van leerlingen voor schooltijd. Ouders en kinderen die hiervan gebruik willen maken kunnen dat afstemmen met Fris!. De opvang vindt plaats op de Korf.

Tussenschoolse opvang (TSO)

Tijdens de middagpauze blijven de meeste kinderen over op school. De kinderen lunchen in hun eigen stamgroep onder begeleiding van de stamgroepleerkracht. Het buiten spelen vindt plaats onder toezicht van medewerkers van Fris! kinderdagverblijven. Indien u gebruik maakt van tussenschoolse opvang is een jaarlijkse bijdrage verplicht.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Onder de buitenschoolse opvang wordt verstaan de opvang van leerlingen na schooltijd. Ook deze vorm van opvang wordt verzorgd door pedagogisch medewerkers van Fris! kinderdagverblijven. Ook dit vindt plaats op de Korf.

De Korf

Postmeestersdreef 2
7328 KM Apeldoorn

telefoon:
055- 533 60 94

e-mail:
directie@dekorfapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep