Ons gebouw

De Korf beschikt over acht lokalen. Er zijn zes lokalen in gebruik voor de stamgroepen, die we graag zo gezellig en rustgevend mogelijk inrichten. De stamgroepsleider zorgt samen met de kinderen voor de inrichting. De algemene ruimtes worden gebruikt voor verschillende activiteiten en de inrichting van de hoeken op de gang worden zo veel mogelijk gekoppeld aan de projecten van EYIC en IPC. De school geschikt ook over een theaterzaal, die tevens gebruikt wordt als gymzaal voor de onderbouw. DE kinderen van de midden- en bovenbouw gymmen aan in de gymzaal naast de school.

Natuurlijk schoolplein

De gezondheid van onze kinderen staat voorop. Kinderen moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daarom is ook ons schoolplein rookvrij.
Afgelopen schooljaar heeft Jenaplanschool De Korf met behulp van een subsidie vanuit de gemeente Apeldoorn een prachtig natuurlijk schoolplein kunnen aanleggen. In onze avontuurlijke tuin gaan spelen en leren met elkaar. Op ons plein heeft elke stamgroep een eigen schooltuin waar zij verantwoordelijk voor zijn. Ook is er onder andere een zand-waterspeelplek, een klimparcours met een wadi, een multifunctioneel sportveld en zijn er plekken waar kinderen in de natuur kunnen spelen. Binnen het natuuronderwijs wordt verder gewerkt aan de inrichting van onze buitenomgeving, zoals het maken van paddenhuisjes, het aanleggen van moestuintjes en het inrichten van dierenhotels. We proberen hier steeds een koppeling te maken met onze IPC-projecten. Het plein is ook toegankelijk na schooltijd en in het weekend voor kinderen onder de 13 jaar, dus kom gerust een keer lekker spelen met uw kind op ons mooie plein!

De Korf

Postmeestersdreef 2
7328 KM Apeldoorn

telefoon:
055- 533 60 94

e-mail:
directie@dekorfapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep