Missie en visie

Missie

Op De Korf staat het samen leren, het samen leven en het samen spelen centraal. Wij vinden het belangrijk dat er op onze school een sfeer heerst waarin een ieder (h)erkend wordt en zichzelf kan en mag zijn. Wij willen bij onze kinderen de kennis, vaardigheden en houding ontwikkelen, zodat zij de maatschappij in gaan als ondernemende mensen, die kunnen plannen en samenwerken en mensen die iets kunnen creëren en dat kunnen presenteren. Mensen die na kunnen denken over hun inbreng, kunnen reflecteren en verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen.

Visie

Onze school is een katholieke basisschool voor eigentijds Jenaplanonderwijs. Vanuit een positieve en veilige leeromgeving dagen wij kinderen uit het beste uit zichzelf te halen. Wij werken daarbij vanuit de zeven essenties van het Jenaplanonderwijs;

• Ondernemen

• Plannen

• Samenwerken

• Creëren

• Presenteren

• Reflecteren

• Verantwoorden

Ons pedagogisch klimaat is gericht op omgaan met verschillen. Verschillen in leeftijd, verschillen in talenten maar ook verschillen in achtergronden en belangstelling. Via projecten, via gesprekken, via lessen in het kader van wereldoriëntatie en via vieringen willen we de kinderen van De Korf kennis laten maken met andere culturen. Wij willen op deze wijze begrip en respect voor andere gewoonten en tradities bij de kinderen tot stand brengen. Ouders zien we in dit proces als educatieve partners.

 

De Korf

Postmeestersdreef 2
7328 KM Apeldoorn

telefoon:
055- 533 60 94

e-mail:
directie@dekorfapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep