Identiteit

De Korf is een jenaplanschool op katholieke grondslag.

Een jenaplanschool wordt gekenmerkt door een positief klimaat waarin kinderen op een gezonde manier worden uitgedaagd zich als totale persoon te ontplooien. Onze uitgangspunten zijn gebaseerd op de 20 basisprincipes die door de Nederlandse Jenaplanvereniging (NJPV) zijn vastgelegd. In een jenaplanschool staan onderwijs en opvoeding naast elkaar. Ons motto, vastgelegd in de eerste steenlegging van ons nieuwe gebouw, is dan ook: leven-leren-leven.

Wereldori├źntatie is het hart van ons onderwijs. Door middel van projectonderwijs vanuit de ervaringsgebieden, ontwikkeld door IPC, willen we de kinderen de wereld laten ontdekken. De werkvormen die we gebruiken zijn gesprek, spel, werk en viering.

Katholieke identiteit

Wij zijn een open katholieke school. Een school die uitgaat van en geïnspireerd wordt door de christelijk-katholieke traditie van onze samenleving. Concreet betekent dit dat wij zorgvuldig omgaan met het geloof en met de daaruit volgende opvattingen over de waarden en normen. Onze scholen besteden aandacht aan de Bijbel, zonder daar evangeliserend of diskwalificerend mee om te gaan. Uiteindelijke keuzes worden, naar onze overtuiging, gemaakt door de ouders en hun kind(eren), niet door de school. De Korf staat dan ook nadrukkelijk open voor iedereen die onze uitgangspunten wil onderschrijven. Er is ruimte voor elke geloofsovertuiging en voor mensen die kennis willen maken met onze overtuiging

De Korf

Postmeestersdreef 2
7328 KM Apeldoorn

telefoon:
055- 533 60 94

e-mail:
directie@dekorfapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep