Aanmelden

Aanmelden 

Voor het eerst naar de basisschool

Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Een hele mijlpaal!
Sinds 2022 is op de basisscholen van Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep de manier van aanmelden en toewijzen van plaatsen aan toekomstige vierjarigen gelijk.
Voor alle kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn, is dit gezamenlijke toelatingsbeleid van toepassing.

Bij deze manier van aanmelden en plaatsen heeft elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een basisschool van voorkeur.

Bekijk de animatie over het toelatingsbeleid.

Voorrang
Om ervoor te zorgen dat uw kind naar een school in de buurt kan, heeft elk kind in de gemeente Apeldoorn op de zes dichtstbijzijnde scholen, gerekend vanaf het woonadres, voorrang.

Wanneer u op de website www.basisscholenapeldoorn.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is.
U mag uw kind op elke school in Apeldoorn aanmelden. Dit kan een voorrangsschool zijn, maar dit hoeft niet.

Hoe meld ik mijn kind aan voor de basisschool?
Ouders met een kind geboren tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 kunnen hun zoon of dochter bij ons aanmelden. (NB. Jongere kinderen kunnen nog niet worden aangemeld.)
In oktober 2023 is naar deze ouders de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Apeldoorn’ met het aanmeldformulier verstuurd. Als onze school uw eerste voorkeur is, levert u het aanmeldformulier bij ons in.

Digitaal aanmelden kan ook. Dit gaat via het digitale aanmeldformulier op www.basisscholenapeldoorn.nl

Hieronder staat op welke datum het aanmeldformulier uiterlijk ingeleverd moet zijn.

Geboortedatum kind Aanmeldperiode en sluitingsdatum
1 september 2020 t/m 31 december 2020 t/m 29 februari 2024
1 januari 2021 t/m 30 april 2021 t/m 11 april 2024
1 mei 2021 t/m 31 augustus 2021 t/m 26 september 2024

Na uw aanmelding ontvangt u per mail binnen 10 dagen een bewijs van aanmelding. Controleer de gegevens op dit bewijs. Neem direct contact op met de school als er een fout in staat.

Wanneer u uw kind ná de sluitingsdatum aanmeldt, kunt alleen nog kiezen uit de scholen die na de centrale plaatsing nog plaatsen beschikbaar hebben.

Een plaats op de basisschool

Het toewijzen van de plaatsen aan alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode vier jaar worden, gebeurt op alle basisscholen van de drie besturen gelijktijdig en geautomatiseerd.

Bij de centrale plaatsing krijgt elk kind een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur. Wanneer er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van hun eerste keuze geplaatst. Wanneer een kind niet op de school van eerste voorkeur geplaatst kan worden, wordt het op basis van beschikbaarheid op de tweede, derde of volgende voorkeur geplaatst. Pas als uw kind daarna ongeplaatst blijft, komt het in aanmerking voor een plaats op één van de niet-opgegeven voorrangsscholen. Deze staan op uw bewijs van aanmelding.

Toewijzing van de plaatsen
Het toewijzen van de plaatsen op de deelnemende scholen verloopt in de onderstaande volgorde.

Voor de school van uw 1ste voorkeur gaat dit als volgt:

  1. Een oudere broer of zus gaat al naar de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; uw kind heeft hier een plaatsgarantie.
  2. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
  3. Het kind heeft geen voorrang op deze school, maar woont wel in de gemeente Apeldoorn. Daarna worden de kinderen die niet op de 1ste voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:
  4. Het kind heeft een voorrangsschool als 2de t/m 8ste voorkeur.
  5. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2de t/m 8ste voorkeur.
  6. Het kind woont buiten de gemeente Apeldoorn.

Definitieve inschrijving Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste inschrijfdatum waarop u aan de school kenbaar moet maken of u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Zorg dat dit op tijd doet. Pas na uw bevestiging is de plaats voor uw kind definitief.

Geen aanmeldformulier?

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit vinden op de website www.basisscholenapeldoorn.nl Ook kunt u dit formulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij het adres van uw kind kunnen controleren.

Meer informatie over onze school Kijk voor meer informatie over onze school op onze website.

Wilt u nader kennismaken met onze school? Dan kunt u contact opnemen met Monique Wolfswinkel-ter Steege(directeur), zij maakt met u een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Voor een afspraak kunt u bellen met nummer 055-533 6094. Twee keer per jaar wordt er een Open Dag georganiseerd, daar benut u ook van harte welkom.

Informatie over het toelatingsbeleid
Op www.basisscholenapeldoorn.nl is alle informatie over het toelatingsbeleid te vinden. Met vragen over het toelatingsbeleid kunt u terecht bij de helpdesk:

E: helpdesk@basisscholenapeldoorn.nl T: 055 – 206 2299

Schoolgids

Klik hier om onze complete schoolgids te bekijken. 

De Korf

Postmeestersdreef 2
7328 KM Apeldoorn

telefoon:
055- 533 60 94

e-mail:
directie@dekorfapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep