Stamgroepen

De Korf is een eigentijdse Jenaplanschool voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Op een Jenaplanschool wordt gewerkt met stamgroepen. Dit zijn groepen waarin kinderen zitten uit verschillende leerjaren.

De kinderen zijn in 2023-2024 als volgt ingedeeld:

· 1 Onderbouw groep (Groep 1-2) – De Honingbijen

· 3 Middenbouw groepen (Groep 3-4-5) – De Zonnebloemen, De Klaprozen en De Korenbloemen

· 3 Bovenbouw groepen (Groep 6-7-8) – BIJzonder, BIJdehand en DichterBIJ

Een stamgroep bestaat uit jongens en meisjes van meerdere leeftijden, zodat op een natuurlijke manier een rolverdeling van jongste en oudste ontstaat. De oudere kinderen helpen de jongere kinderen, waarbij een beroep op hun verantwoordelijkheidsgevoel wordt gedaan.

De kinderen doorlopen in drie jaar hun stamgroep, waarna de kinderen naar een hogere stamgroep gaan. De kinderen worden gevolgd in hun eigen unieke ontwikkeling. Bij al dan niet voldoende evenwichtigheid in de cognitieve en sociale emotionele ontwikkeling beslist de school, in goed overleg met de ouders, over de doorgang naar een volgende stamgroep. De school neemt de uiteindelijke beslissing. In een stamgroep wordt samengeleefd en samengewerkt onder leiding van een stamgroepsleider.

De Korf

Postmeestersdreef 2
7328 KM Apeldoorn

telefoon:
055- 533 60 94

e-mail:
directie@dekorfapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep