Ritmisch weekplan

Ritmisch weekplan

De roosters van lesuren zijn gedurende de week zo samengesteld dat er een ritmische afwisseling van inspanning en ontspanning is van de vier genoemde basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering.

In de dagplanning staan alle lesonderdelen die per dag aan bod komen. Alle dagplanningen samen vormen het ritmisch weekplan. Hierin wordt niet alleen binnen de dag naar afwisseling gekeken, maar ook binnen de week.

De Korf

Postmeestersdreef 2
7328 KM Apeldoorn

telefoon:
055- 533 60 94

e-mail:
directie@dekorfapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep