Jenaplanonderwijs

Jenaplanonderwijs 

Een Jenaplanschool wordt gekenmerkt door een positief (leer)klimaat waarin kinderen worden uitgedaagd zich als totale persoon te ontplooien. Wij werken daarbij vanuit de vier basisactiviteiten van het Jenaplanonderwijs; Gesprek, spel, werk en viering. Wereldoriëntatie is ons hart van het onderwijs. Door middel van projecten (units) ontwikkeld door het International Primary Curriculum Nederland willen we de kinderen de wereld laten ontdekken. Binnen het Jenaplanonderwijs stimuleren wij het leren van en met elkaar.

Op onze Jenaplanschool vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en dat ze zich oriënteren op kunstzinnige en culturele aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Wij willen de kinderen kennis laten maken met de verschillende disciplines binnen kunsteducatie; beeldend, drama, dans, fotografie, cultureel erfgoed, literatuur, media en muziek.

Kunst, Cultuur en talentontwikkeling wordt zo veel mogelijk geïntegreerd binnen onze units van het International Primary Curriculum (IPC).

Jenaplan

De Korf

Postmeestersdreef 2
7328 KM Apeldoorn

telefoon:
055- 533 60 94

e-mail:
directie@dekorfapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep