Werkgroepen

De betrokkenheid van ouders is onmisbaar om jenaplanonderwijs mede gestalte te geven. Daarom is het geweldig dat wij kunnen rekenen op de steun van ouders. Op deze manier werken we samen met als doel de schooltijd voor uw kind(eren) en onze leerlingen onvergetelijk te maken!

We streven ernaar dat elke stamgroep een stamgroepsouder heeft die assisteert bij de uitvoering van praktische zaken, die contact onderhoudt met de ouders van de stamgroep en op zoek gaat naar ouderhulp bij het organiseren van activiteiten binnen de stamgroep.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u op de stamgroepavond een inventarisatielijst. Geef u vooral op, ook als u maar incidenteel iets kunt doen. Alle hulp is welkom. Wilt u meer informatie over een activiteit benader dan de coördinator van een werkgroep of een bestuurslid van de oudervereniging:

Werkgroep

e-mail

Avondvierdaagse

avondvierdaagse@dekorfapeldoorn.nl

Hoofdluiscontrole

luizenwerkgroep@dekorfapeldoorn.nl

Website

website@dekorfapeldoorn.nl

TSO

tso@dekorfapeldoorn.nl

Tuingroep

tuingroep@dekorfapeldoorn.nl

Schoolfotografie

schoolfoto@dekorfapeldoorn.nl

Welkom op school

welkomopschool@dekorfapeldoorn.nl

Scholierencross

oudervereniging@dekorfapeldoorn.nl

Social media

zie facebook

Korfinfo

website@dekorfapeldoorn.nl

 

De Korf

Postmeestersdreef 2
7328 KM Apeldoorn

telefoon:
055- 533 60 94

e-mail:
directie@dekorfapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep