Contact met thuis

Op De Korf vinden we het belangrijk elkaar te ondersteunen en informeren. Wij hebben een schooldeurbel, dus mocht u tussentijds naar school komen, dan doen wij met genoegen de deur voor u open. U bent na schooltijd ook altijd welkom. Indien een gesprek direct na schooltijd niet gelegen komt, maakt de stamgroepsleider met u een andere afspraak.

Wij hebben een aantal formele contactmomenten in een schooljaar:

  • Stamgroepsavond: in de tweede of derde week van elk schooljaar wordt voor ouders van alle groepen een stamgroepsavond georganiseerd. Deze avond dient als kennismaking met elkaar, de stamgroepsleiders en de werkwijze binnen de stamgroep. Ook wordt u als ouder op de hoogte gebracht van en betrokken bij de dagelijkse gang van zaken en het onderwijs op De Korf.
  • Ouderavonden: de oudervereniging van De Korf organiseert minimaal eenmaal per jaar een ouderavond aan de hand van een speciaal thema.
  • Oudergesprekken: zesmaal per jaar (ongeveer om de zes weken) wordt u in de gelegenheid gesteld om u in te schrijven voor een oudergesprek. Ook kan de stamgroepsleider van uw kind hier expliciet om verzoeken.

Het belang van werken en leven met onze kinderen staat centraal en moeten wij kunnen delen met elkaar. Wij vragen u dan ook met klem aanwezig te zijn bij zowel de stamgroepsavonden en ouderavonden als de rapportagegesprekken.

Verder informeren wij u door:

  • De Korfkalender aan het begin van elk schooljaar krijgt u de Korfkalender. In dit jaaroverzicht staat precies welke activiteiten u wanneer kunt verwachten.
  • E-mailnieuwsbrief ‘Korfinfo’:  eenmaal per drie weken wordt een digitale Korfinfo per mail aan u verzonden, waarin u wordt geïnformeerd over ontwikkelingen binnen en buiten de school. Ook geeft het team in deze nieuwsbrief aan waarvoor wij ouderhulp kunnen gebruiken.
  • Parro: vanaf schooljaar 2018-2019 maken we gebruik van de app Parro. Via deze app doen we verslag en delen we beeldmateriaal van allerlei activiteiten binnen de stamgroepen.
  • Social media: volg ons voor actuele nieuwtjes op  facebook

Ook ouders kunnen schoolrelevante informatie voor de Korfinfo aanleveren bij: website@dekorfapeldoorn.nl

Verandering van persoons- en telefoongegevens graag mailen naar administratie@dekorfapeldoorn.nl

De Korf

Postmeestersdreef 2
7328 KM Apeldoorn

telefoon:
055- 533 60 94

e-mail:
directie@dekorfapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep