Resultaten

De Korf is transparant en open over de resultaten. De resultaten van ons onderwijs worden op diverse wijzen gemeten, weergegeven en gepubliceerd.

Onze school houdt zorgvuldig bij welke resultaten we behalen. Daarvoor worden toetsen gebruikt. Deze toetsen horen bij een methode of zijn methodeonafhankelijk. Ook gebruiken wij een leerlingvolgsysteem, waarbij de ontwikkeling van het kind nauwkeurig gevolgd wordt. De resultaten bespreken de leerkrachten met de kinderen, met de intern begeleiders en met elkaar.

Rapportage

Per jaar zijn er twee momenten van rapportage: halverwege het schooljaar en aan het eind van het schooljaar. De medio- en eindrapporten worden aan uw kind mee naar huis gegeven.

De ontwikkeling van het kind wordt zichtbaar gemaakt in een rapportagemap. De sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling worden beoordeeld in termen van prima t/m onvoldoende. Bij het invullen van het rapport worden de landelijke normen aangehouden.

Het rapport is een aanleiding om in gesprek te gaan. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen meer eigenaar worden van hun eigen ontwikkelingsproces. Daarom is het eerste gesprek samen met uw kind en de stamgroepsleider. Tijdens dit gesprek staat het kind centraal en vertelt het zelf aan de hand van zijn ‘hand’ waar het goed in is, wat nog verbeterd kan worden en waar het niet zo goed in is. In gezamenlijkheid worden verwachtingen uitgesproken waar aan gewerkt gaat worden. Bij dit gesprek zien en spreken wij alle kinderen en hun ouders.

Gesprekkencyclus

Wij hebben een gesprekkencyclus gemaakt waardoor het mogelijk is een stamgroepsleider vaker door het jaar heen  te spreken over uw kind. Wij houden u op de hoogte wanneer u zich weer kunt opgeven voor een gesprek.

Scholen op de kaart

Informatie en cijfers over onze school vindt u terug op scholenopdekaart.nl. Op deze website kunt onze school vergelijken met andere scholen en het landelijk gemiddelde.
Klik hier om direct naar onze pagina te gaan op scholen op de kaart.

De Korf

Postmeestersdreef 27
7328 KM Apeldoorn

telefoon:
055- 533 60 94

e-mail:
directie@dekorfapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep