Ons gebouw

Ons schoolgebouw is zodanig ingedeeld dat er zowel individuele als gezamenlijke werkplekken zijn ontstaan. Tevens zijn we rolstoeltoegankelijk en is er een invalidentoilet. Er is een douche aanwezig ten behoeve van calamiteiten. Wij beschikken over vloerverwarming en een CO2 gestuurde dwarsventilatie om het leef-/werkklimaat zo aangenaam mogelijk te laten zijn.

Elke bouw heeft een eigen aularuimte en elke klas heeft een eigen ruimte voor de computer. Wij beschikken over een speellokaal annex theaterruimte waarin spel, vieringen, muziek-, toneel- en bewegingslessen plaatsvinden.

Stamgroep ruimten

De Korf beschikt over acht lokalen. Er zijn zes lokalen in gebruik voor de stamgroepen, die we graag zo gezellig en rustgevend mogelijk inrichten. De stamgroepsleider zorgt samen met de kinderen voor de inrichting. In onze school ervaren we de sfeer van een woonkamer. Er is een vide van ongeveer 14 m² in elk lokaal geïntegreerd. Elke stamgroep beschikt over 70 m² leef-/werkruimte. Daarnaast is bij elk lokaal een aparte ruimte (gescheiden door glas) waar kinderen in stilte kunnen werken of met de computer.

Natuurlijk schoolplein

Niet alleen in de school hebben we onze idealen als jenaplanschool verwezenlijkt. Buiten de school werken kinderen, ouders en stamgroepsleiders keihard verder aan de ontwikkeling van onze natuurlijke schoolomgeving waar spelen en leren in elkaar overgaan.

Op ons schoolplein heeft elke stamgroep een eigen schooltuin. Er zijn klimtoestellen, zandbakken met een bijbehorend huisje, een klimbrug, een glijbaan, een prachtig amfitheater en een tunnel met muziekbanden. Wij hebben diverse bankjes voor de kinderen. Binnen het natuuronderwijs wordt verder gewerkt aan de inrichting van onze buitenomgeving, zoals paddenhuisjes en dierenhotels. Naast de school liggen twee speelveldjes waarvan wij gebruikmaken. De tuinwerkgroep maakt jaarlijks een tuinplan.

De Korf

Postmeestersdreef 27
7328 KM Apeldoorn

telefoon:
055- 533 60 94

e-mail:
directie@dekorfapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep