Ons gebouw

De Korf beschikt over acht lokalen. Er zijn zes lokalen in gebruik voor de stamgroepen, die we graag zo gezellig en rustgevend mogelijk inrichten. De stamgroepsleider zorgt samen met de kinderen voor de inrichting. De algemene ruimtes worden gebruikt voor verschillende activiteiten en de inrichting van de hoeken op de gang worden zo veel mogelijk gekoppeld aan de projecten van EYIC en IPC. De school geschikt ook over een theaterzaal, die tevens gebruikt wordt als gymzaal voor de onderbouw. DE kinderen van de midden- en bovenbouw gymmen aan in de gymzaal naast de school.

Natuurlijk schoolplein

Niet alleen in de school hebben we onze idealen als jenaplanschool verwezenlijkt. Buiten de school werken kinderen, ouders en stamgroepsleiders keihard verder aan de ontwikkeling van onze natuurlijke schoolomgeving waar spelen en leren in elkaar overgaan.

Op ons schoolplein heeft elke stamgroep een eigen schooltuin. Er zijn klimtoestellen, zandbakken met een bijbehorend huisje, een klimbrug, een glijbaan, een prachtig amfitheater en een tunnel met muziekbanden. Wij hebben diverse bankjes voor de kinderen. Binnen het natuuronderwijs wordt verder gewerkt aan de inrichting van onze buitenomgeving, zoals paddenhuisjes en dierenhotels. Naast de school liggen twee speelveldjes waarvan wij gebruikmaken. De school heeft subsidie toegekend gekregen vanuit gezinsstad Apeldoorn waarmee wij komend schooljaar ons schoolplein nog avontuurlijker en uitdagender gaan maken.

De gezondheid van onze kinderen staat voorop. Kinderen moet rookvrij kunnen opgroeien. Met ingang van 1 augustus is het verplicht een rookvrij schoolplein te hebben. Daarom is ook ons schoolplein rookvrij.

De Korf

Postmeestersdreef 2
7328 KM Apeldoorn

telefoon:
055- 533 60 94

e-mail:
directie@dekorfapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep