Missie en visie

Op De Korf gaan wij uit van een wereld waarin eenieder zichzelf is en daar ook gelukkig mee is;

een wereld waarin het unieke uit meer bestaat dan wij kunnen waarnemen. In deze wereld en bij ons op school staat niemand op zichzelf. Mensen zijn maximaal verschillend en optimaal verbonden met zichzelf, andere mensen en de wereld om zich heen. Vanuit deze positieve en veilige leeromgeving dagen wij kinderen uit het beste uit zichzelf te halen.

Visie

Wij geloven dat een jenaplanschool een oefenplaats is voor een betere samenleving. Natuurlijk gelden de wettelijk voorgeschreven kerndoelen voor ons, maar we willen meer!

We willen ondernemende mensen die kunnen plannen en samenwerken, mensen die iets kunnen creëren en dat kunnen presenteren en leerlingen die na kunnen denken over hun inbreng, kunnen reflecteren en verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen. In het jenaplanonderwijs noemen we dit de zeven essenties.

Ons pedagogisch klimaat is gericht op omgaan met verschillen. Verschillen in leeftijd, verschillen in talenten maar ook verschillen in achtergronden en belangstelling. Via projecten, via kringgesprekken, via lessen in het kader van wereldoriëntatie en via vieringen willen we de kinderen van De Korf kennis laten maken met andere culturen. Wij willen op deze wijze begrip en respect voor andere gewoonten en tradities bij de kinderen tot stand brengen. Ouders zien we in dit proces als educatieve partners.

De Korf

Postmeestersdreef 27
7328 KM Apeldoorn

telefoon:
055- 533 60 94

e-mail:
directie@dekorfapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep