Bestuur

De Korf maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. 

De Veluwse Onderwijsgroep bestaat uit vier onderwijsstichtingen en de stichting Veluwse Onderwijsgroep waaronder het servicebureau valt.
Stichting Katholiek Primair Onderwijs (SKPOOV) is de stichtingsnaam van het primair onderwijs, onder de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Apeldoorn en Omgeving (SKVOAO) vallen de scholen van het Veluws College. De stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs (AVOO) draagt zorg voor het openbaar onderwijs in Apeldoorn op het Edison College, Gymnasium Apeldoorn en de Koninklijke Scholengemeenschap. De Heemgaard, Sprengeloo en Christelijk Lyceum komen tot slot samen in de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Apeldoorn (CVO).

Algemeen directeur primair onderwijs
Mevr. drs. J. Versluijs – Barendrecht
E-mail: j.versluijs@veluwseonderwijsgroep.nl
Tel: (055) 577 97 99

Clusterdirecteur

Mevr. A Kroonen
E-mail: a.kroonen@veluwseonderwijsgroep.nl
 
Tel: (0578) 57 25 46

Voorzitter CvB
Dhr. drs. W.D. Hoetmer
E-mail: info@veluwseonderwijsgroep.nl 
Tel: (055) 577 97 99

Veluwse Onderwijsgroep
Kanaal Noord 350 
7323 AM Apeldoorn

De Korf

Postmeestersdreef 2
7328 KM Apeldoorn

telefoon:
055- 533 60 94

e-mail:
directie@dekorfapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep