Aanmelden

Als u uw kind wilt inschrijven op onze school, dan kunt u een afspraak maken met onze interim locatiedirecteur Monique ter Steege (055) 533 60 94. Tijdens het intakegesprek wordt dieper ingegaan op de uitgangspunten van onze school. De inschrijving is rond zodra het inschrijfformulier is ingeleverd op school.

Voor kinderen die uit onvrede van een andere school in Apeldoorn naar De Korf komen, is een aparte aannameprocedure geschreven die is afgestemd op de afspraken die basisscholen binnen Apeldoorn met elkaar gemaakt hebben. Deze aannameprocedure geldt tevens voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften dan wel een lichamelijke of geestelijke beperking. Alvorens een beslissing te nemen over wel of niet aannemen, overwegen wij zorgvuldig of we het vertrouwen hebben dat wij die zorg en dat onderwijs kunnen bieden die het kind nodig heeft. De uiteindelijke beslissing tot aanname wordt teambreed genomen.

Opvang van nieuwe leerlingen

Twee maanden voordat uw kind naar school gaat, maakt de stamgroepsleider een afspraak voor vier kijk- en wenmorgens om kennis te maken met de nieuwe stamgroep: één keer samen met de ouder(s) van 10.00 tot 12.00 uur en drie keer zelfstandig van 8.30-12.00 uur.
Na de eerste kijkmorgen, krijgt u een ‘wist u dat’– brief mee waarin de belangrijkste praktische zaken staan die u als ouder moet weten, zoals gymkleding en tip tap top. Tevens ontvangt u onze Korfkalender. Als uw kind vier jaar is geworden, mag hij/zij naar school. Onze ervaring laat zien dat jonge kinderen in het begin gebaat zijn bij halve dagen, waarna er opgebouwd kan worden naar hele dagen. Deze opbouw kunt u vaststellen in overleg met de stamgroepsleider.

Wanneer een kind een paar weken naar school is geweest, worden de ouders van deze nieuwe leerling door een mede-ouder uit de bouw uitgenodigd voor een specifiekere kennismaking met onze school. De ‘WOSO-groep’ (welkom op school oudergroep) verzorgt dit.

Schoolgids

Klik hier om onze complete schoolgids te bekijken. 

De Korf

Postmeestersdreef 27
7328 KM Apeldoorn

telefoon:
055- 533 60 94

e-mail:
directie@dekorfapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep