Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie heeft een belangrijke plaats in een jenaplanschool. Alle vakgebieden komen samen in een project. Betekenisvol en uit betrokkenheid leren de kinderen de ‘echte’ wereld ontdekken en onderzoeken. Zo leert een kind zich een weg te banen in onze vaak ingewikkelde wereld en alles in grotere verbanden te zien.

Wij maken gebruik van de ervaringsgebieden uit de SLO-mappen (Stichting Leerplan Ontwikkeling). Daarnaast werken kinderen aan hun eigen spreekbeurt en verslag. Via deze verslagen wordt de belangstellingswereld van het kind binnen de school gebracht. Veelal zal de wereld zelf als uitgangspunt dienen.

De kinderen kunnen vanuit het thema een bezoek brengen aan de kinderboerderij en een museum of in de herfst een boswandeling maken.  Wij halen de wereld ook binnen de school door het inzetten van leskisten (vlinders/kuikens) en nodigen gastsprekers uit. Wij hebben een natuurlijke schoolomgeving waar leermomenten zich steeds opnieuw aanbieden.

Uiteraard houden we de 58 opgestelde kerndoelen van het ministerie in het oog.

Het team streeft ernaar wereldoriëntatie steeds meer tot het hart van het onderwijs te maken. Elke verandering die nodig is om dit doel te bereiken gaat over:

  • Hoe vergroot ik de betrokkenheid bij kinderen?
  • Hoe bewaak ik de haalbaarheid in werken voor de stamgroepsleiders?

Een voortdurend proces, zoals te lezen in de Jenaplan basisprincipes (Jenaplanprincipe 20).

De Korf

Postmeestersdreef 27
7328 KM Apeldoorn

telefoon:
055- 533 60 94

e-mail:
directie@dekorfapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep