Schoolgemeenschap

De Korf is een leef- en werkgemeenschap die bestaat uit kinderen van 4 tot ongeveer 12 jaar, hun ouders en hun stamgroepsleiders. Dit wil zeggen: een afspiegeling van de maatschappij waarin wij samen leven en waarbinnen wij samen leren. Alle kinderen nemen deel aan de schoolgemeenschap door de gezamenlijke weekopening per stamgroep/bouw en de maandelijkse viering met de gehele school.

De kinderen zijn in 2018-2019 ingedeeld in drie ‘bouwen’:

  • Onderbouw : groep 1-2
  • Middenbouw : groep 3-4-5
  • Bovenbouw : groep 5-6-7   |   groep 6-7-8

Stamgroep

Een stamgroep bestaat uit jongens en meisjes van meerdere leeftijden, zodat op een natuurlijke manier een rolverdeling van jongste en oudste ontstaat. De oudere kinderen dienen de jongere kinderen te helpen waarbij een beroep op hun verantwoordelijkheidsgevoel wordt gedaan: “Helpen is de smeerolie van de motor”.

De kinderen doorlopen in drie jaar de rollen leerling, gezel en leraar, waarna de kinderen naar een volgende stamgroep gaan. De kinderen worden gevolgd in hun eigen unieke ontwikkeling. Bij al dan niet voldoende evenwichtigheid in de cognitieve en sociale emotionele ontwikkeling beslist de school, in goed overleg met de ouders, over de doorgang naar een volgende stamgroep. De school neemt de uiteindelijke beslissing.

In een stamgroep wordt samengeleefd en samengewerkt onder leiding van een stamgroepsleider. Onze stamgroepsleiders zijn bij voorkeur gediplomeerd voor het jenaplanonderwijs.

Instroom en doorstroom

De school heeft een aannamebeleid geschreven waarbij we streven naar een stabiele schoolgrootte met een gezonde instroom in de onderbouw. In schooljaar 2018-2019 zijn er zes stamgroepen, waarvan één in de onderbouw met bij de start van het schooljaar 21 kinderen. Gedurende het schooljaar zal groep 1,2 groeien door instroom van 4-jarigen. In de middenbouw zijn twee stamgroepen van 27 kinderen en in de bovenbouw is een stamgroep 5-6-7 met 23 kinderen, een 6-7-8 groep met 24 en een 6-7-8 groep met 26 kinderen.

De Korf

Postmeestersdreef 27
7328 KM Apeldoorn

telefoon:
055- 533 60 94

e-mail:
directie@dekorfapeldoorn.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep